ممنوعیت استفاده اجتناب کرده اند ارزهای خارجی در پیشنهادات روزانه در نیمروز | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- موسسه مالی مرکزی افغانستان استفاده اجتناب کرده اند هرگونه پول خارجی خارجی را در ولایت نیمروز برای فروش پول افغانی ممنوع کرد.

به گزارش شفقنا اجتناب کرده اند افغانستان به نقل اجتناب کرده اند طلوع نیوز، بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم پیشنهادات روزانه نیمروز همراه خود ماران ایرانی انجام تبدیل می شود، با این حال مقام های بومی طالبان در نیمروز می گویند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن افرادی که در خرید و فروش پول خارجی کار می کنند انتقادی گرفته تبدیل می شود. معامله با خواهد بود.

صابر مومند، سخنگوی موسسه مالی مرکزی افغانستان اظهار داشت: “اقدام فعلی در ولایت نیمروز را ادعا کردن می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه هموطنان گران می خواهیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند پول افغانی در خرید و فروش خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری شخصی بهره مند شوند.”

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برخی اجتناب کرده اند متخصصان مالی معتقدند کدام ممکن است مبادله پول افغانی در مقابل پول خارجی در خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای اقتصاد ملت {مفید است}.

محمد حسن مختار، کارشناس امتیازات مالی می گوید: «روزی کدام ممکن است ارزهای خارجی هر دو تومان اجتناب کرده اند مبادلات روزانه بردن نشود، متنوع آن ممکن است پول افغانی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول افغانی در ورود به ما باشد».

به آگاه تأمین، باشندگان ولایت نیمروز تعداد انگشت شماری سال است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تومان ایرانی در خرید و فروش شخصی استفاده می کنند.