مناسبت عکس در قالب جشنواره «درد باشی را می کشم اردشیر» – بیگ۲۴ خبر برگزار شد.


جشنواره «درد باشی را تحمل می کنم آرتساخ» شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی زیادی را در بین کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تحمیل کرده است. اجرای این سیستم های متنوع در چارچوب جشنواره همین موضوع است. این جشنواره توسط اتحادیه غیردولتی پناهندگان برای عدالت برگزار تبدیل می شود. سانجانا تمرزیان، رئیس این گروه به Aravot.am ذکر شد کدام ممکن است این گونه این سیستم های زیبایی شناختی را به طور قابل توجهی در وسط پرتلاطم در لحظه اجرا می کنند. رنگ های جشن راستگو، آواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقصنده. مانیتور…