نروژ رادارهای جدید یاب توپخانه را از تالس خریداری می کند – اخبار


نوشته اولیویا ساویج

آژانس مواد دفاعی نروژ رادار هشدار اولیه چند موشکی لاکهید مارتین TPY-4 را انتخاب کرده است. (لاکهید مارتین)

لاکهید مارتین رادار نظارت هوایی TPY-4 را در اختیار نیروهای مسلح نروژ قرار خواهد داد.

این شرکت در ۱۷ نوامبر اعلام کرد که آژانس مواد دفاعی نروژ (NDMA) رادار TPY-4 لاکهید مارتین را برای جایگزینی قابلیت‌های قدیمی نظارت هوایی نظامی این کشور انتخاب کرده است.

وزارت دفاع نروژ (Forsvarsdepartement) گفت که هشت رادار نظارت هوایی نظامی خریداری خواهد شد که گزینه ای برای سه رادار اضافی وجود دارد.

از هشت رادار به دست آمده، سه رادار در مکان‌های موجود نصب می‌شوند و جایگزین سیستم‌های موجود می‌شوند، در حالی که پنج رادار دیگر در مکان‌های جدید نصب خواهند شد. فورسفارس افزود که نیروی هوایی سلطنتی نروژ این رادارها را مدیریت و عملیاتی خواهد کرد.

اولین رادار تا پایان سال ۲۰۲۵ در جریهوگن نروژ نصب خواهد شد. انتظار می رود تحویل رادارها تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود.

این قرارداد همچنین ساخت تاسیسات جدیدی را که توسط آژانس دفاعی نروژ اداره خواهد شد، پیش بینی کرده است. اداره این نیرو گفت علاوه بر این، سه مرکز فنی منطقه ای برای نظارت بر وضعیت سنسورها ایجاد خواهد شد.دریافت مقاله کامل از طریق
مشترک شدن در Jens


قبلاً یک جین جین دارید؟

ادامه مطلب