نشانه جدیدترین سویه در ۳۵ درصد موارد – پاپ نیوز


خوشبختانه، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این سویه نسبت به سویه‌های قبلی باعث بیماری جدی‌تر یا جدی‌تر می‌شود.

با این حال، کشف این که باعث عفونت می شود دوباره محققان را شگفت زده کرد، زیرا این روند با سویه های قبلی مشاهده نشده بود.

قبلاً اعتقاد بر این بود که عفونت با ویروس کرونا و واکسن می تواند محافظت پایدار در برابر عفونت مجدد ایجاد کند.

اما از زمانی که نوع Omicron برای اولین بار شناسایی شد، تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا به طور چشمگیری افزایش یافته است.

دوره بین عفونت مجدد از ۹۰ روز تا ۶۵۰ روز متغیر است – اما به طور متوسط، این دوره حدود یک سال است.