نمایشگاه آثار لیلیت باکاخ نقاش و رالف بکر عکاس در گیومری افتتاح شد


نمایشگاهی از آثار لیلیت باکاخ نقاش و رالف بکر با عنوان «دنیای زنان» امروز در هتل هنر برلین افتتاح شد. میناسیان، نمایندگان دولت منطقه، جامعه مدنی، هنرمندان.

“من مطمئن هستم که موضوعات بسیار مهم باید با ظرافت های بسیار ظریف صحبت شوند، فرهنگ یکی از آنهاست. خیلی می توان از طریق هنر درباره زنان صحبت کرد، مسائل پنهانی را مطرح کرد که ما تمایلی به صحبت درباره آنها نداریم.
من که یکی از مدافعان برابری بودم، همچنان در تلاش بودم تا در مجلس شورای ملی رهبری باشم تا از طریق تغییرات قانونی، سهمیه های خاصی را تعیین کنم. در دستگاه اجرایی سعی می کنم با الگوبرداری از زنان بسیاری که در حوزه های مختلف به ویژه در مناطق فعالیت می کنند انگیزه ایجاد کنم. فرماندار شیراک در سخنان خیرمقدم خود گفت: در نمایشگاه امروز پیش شرط های نهفته ای را در چشم هر بانویی خواهیم دید که با کشف آن ها می توانیم فرصت های جدیدی را برای جامعه خود به ارمغان بیاوریم.

نمایشگاه آثار لیلیت باکاخ نقاش و رالف بکر عکاس در گیومری افتتاح شد |  صبح

در پایان این دیدار، فرماندار شیراک با اهدای لوح سپاس به الکسان ترمیناسیان کنسول افتخاری جمهوری فدرال آلمان در گیومری به دلیل مشارکت در فعال سازی حیات فرهنگی در جهت تقویت، توسعه روابط دوستانه، قدردانی کرد. ایجاد روابط دوستانه، ارتقای همکاری های فرهنگی و فعالیت های وظیفه شناسانه و مؤثر.

نمایشگاه آثار لیلیت باکاخ نقاش و رالف بکر عکاس در گیومری افتتاح شد |  صبح

شهرداری منطقه شیراک

بر اساس قانون کپی رایت و حقوق وابسته، تکثیر گزیده مطالب خبری نباید بخش قابل توجهی از مطالب خبری را آشکار کند. هنگام بازتولید گزیده ای از مطالب خبری در سایت، ذکر نام رسانه در عنوان گزیده و همچنین قرار دادن لینک فعال سایت الزامی است.