“نمیتونستم این کار را بهتر انجام دهم” – پاپ نیوز


در طول قسمت سرنوشت ساز فصل ۱۵ «دو قدم به عقب»، ریوز با ابی اسکیوتو (پولی پرت) برای شام بیرون رفت که مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

مرگ او در صحنه‌های پایانی این قسمت زمانی اتفاق افتاد که دزدی به آن دو نزدیک شد و از آنها پرسید که آیا پول یدکی دارند یا خیر.

با این حال، زمانی که او یک اسلحه را بیرون آورد و مشتری یک کیف پول و کیف پول خواست، اوضاع ناگهان تغییر کرد.

بعد از اینکه او فریاد زد، “فقط همه چیز را به من بده”، ابی سعی کرد به او دلداری دهد و گفت: “میدونی، شاید اگر بتوانیم صحبت کنیم، بتوانم به تو کمک کنم.”