هانتر بایدن اعتراف کرد که او و پدرش با پاتریک هو “رئیس جاسوسی” چین بر روی نوار کار می کردند.


هانتر بایدن اعتراف کرد که او و پدرش با پاتریک هو “رئیس جاسوسی” چین در یک تماس تلفنی ضبط شده کار می کردند.

پاتریک هو، رئیس سابق سازمان تحت حمایت شرکت انرژی چین، به اتهام رشوه خواری بین المللی و پولشویی به ۳ سال زندان محکوم شد.

حکم او در سال ۲۰۱۹ را اینجا بخوانید:

بازگشت به لینک مستقیم

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.