هاکی کانادا برای فصل ۲۰۲۲-۲۳ هزینه ای از شرکت کنندگان دریافت نمی کند – اخبار


هاکی کانادا می گوید که برای فصل آینده هزینه ای از شرکت کنندگان دریافت نخواهد کرد.

هزینه معمولاً ۳ دلار برای هر بازیکن است.

در پی رسوایی ادامه دار که ماه ها بدنه ورزش ملی را فرا گرفته بود، هزینه ها توسط هاکی کانادا کسر شده بود.

داور، توماس کرامول، پس از تجاوز گروهی به اعضای تیم جوانان در سال ۲۰۱۸، در جریان بررسی کامل حاکمیت هاکی کانادا است.

کرامول اوایل سال جاری پس از اینکه مشخص شد آژانس با قربانی ادعایی به توافقی نامعلوم دست یافته است، تحقیقات را به عهده گرفت.

دومین تحقیق پلیس نیز در مورد تجاوز گروهی ادعایی به اعضای تیم مردان جهانی جوانان در سال ۲۰۰۳ در جریان است.