هوای تهران اینگونه آلوده است + عکس


کد خبر: ۱۱۷۶۸۹

گذشته تاریخی تخلیه: دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۰۱-۱۳:۴۷

پیام پورفلاح همراه خود تخلیه کاریکاتوری در صفحه اینستاگرام شخصی اجتناب کرده اند بازدید کنندگان سایت شهری شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر آلودگی هوای تهران خبر داد.