وزرای خارجه ایران و اوکراین کسب اطلاعات در مورد فاجعه کیف و کمک های بشردوستانه گفتگو کردند


حسین امیر ربادعلیان به دقیق موضع ایران به سمت مبارزه صنوبر و بر رفع و فصل سیاسی و گفتگوی دیپلماتیک تاکید کرد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است کدام ممکن است مذاکرات اوکراین و روسیه به صلح و وفاداری منجر شود.

وی علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه ایران کنار هم قرار دادن اعزام گروه پزشکی گروه هلال احمر ایران به اوکراین است، اظهار داشت: تامین ایمنی مناسب سفارت و تصویر دیپلماتیک ایران در کیف حیاتی است.

دیمیترو کوله‌همراه خود، وزیر امور خارجه اوکراین، اجتناب کرده اند موضع ایران به سمت مبارزه شناخت کرد و اظهار داشت کدام ممکن است مقامات اوکراین تمام امتحان شده شخصی را برای پوشش اجتناب کرده اند تصویر‌های دیپلماتیک ایران انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد کدام ممکن است اوکراین نیازمند توقف مبارزه است و کوله همراه خود استقبال اجتناب کرده اند شکسته نشده مذاکرات همراه خود ایران و ابراز امیدواری برای توسعه روابط دوجانبه تهران و کیف در سطوح مختلف.

تأمین: ارنا