پسری با شنل گلدوزی شده “بهترین زندگی”.


پسری با لباس پولک دوزی شده “بهترین زندگی خود را می گذراند” بی بی سی

لینک منبع

اخبار گوگل

توسط اخبار گوگل

GoogleNews یک پلت فرم تجمیع اخبار است. این یک جریان مداوم و قابل تنظیم از مقالات انتخاب شده از هزاران ناشر و مجله ارائه می دهد.

مشاهده آرشیو