پیرز مورگان خوک را در تلویزیون زنده نگه می دارد در حالی که او به جانسون در “این یک نان تست است!”


حیوان کوچولو در حالی که پیرس قبل از پخش تیتراژ برای دوربین فلاش می زد، به طور معمولی در آغوش پیرس استراحت می کرد.

بعداً، خوک رفت و مستقیماً پیرس جانسون را خطاب کرد و گفت: “امشب تو در زیرزمین خیابان داونینگ دراز می کشی و از رفتن امتناع می ورزی و مانند خوک چاقی رفتار می کنی که دیلی میل دیشب در صفحه اول خود قرار داده است. همینطور است.”

او افزود: “این خوک کوچولو ممکن است نفتش تمام شده باشد. بیا، بوریس، تو یک نخست وزیر زامبی هستی که به عنوان رهبر فاسد این دولت مرده دست و پا می زند.”

مردم بریتانیا از این موضوع خسته شده‌اند و این لحظات دردناک امشب است که واقعاً باید به شما آسیب برساند.»