پیش بینی آب و هوا در ۵ روز آینده – بیگ ۲۴ خبر


در قلمرو جمهوری در بعدازظهر ۱۸ اردیبهشت، ۹ تا ۱۰، بعدازظهر یازدهم، روز دوازدهم در بیشتر مناطق گاهی اوقات بارش باران پیش بینی می شود. در روزهای ۸ تا ۱۲ اردیبهشت در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ وجود دارد. وزش باد جنوب شرقی ۳-۶ متر بر ثانیه خواهد بود و در هنگام رگبار و رعد و برق وزش باد با سرعت ۱۵ تا ۲۰ متر بر ثانیه خواهد بود. دمای هوا تغییر محسوسی نخواهد داشت. ایروان…