پیش کالا ۸ محصول ایران خودرو اجتناب کرده اند فردا / قرعه کشی ۲۷ فروردین


پیش کالا ۸ محصول ایران خودرو اجتناب کرده اند فردا / قرعه کشی ۲۷ فروردین

گروه اقتصادی ایران خودرو هشت محصول شخصی را در قالب پیش کالا عالی ساله در ۲ بخش پیش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند جوان حاضر می تدریجی.

– اطلاعات مالی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل اجتناب کرده اند ایکوپرس، {در این} ۲ بخش، محصولات تارا دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار، ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای، راناپلاس، سورین پلاس، دایناپلاس توربو دستی همراه خود گیربکس شش سرعته، داینا پلاس توربو خودکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۷ هستند. خودکار همراه خود ۲ رنگ، زمان عرضه کمتر از عالی سال است.

مشتریان باقی مانده روز شنبه ۲۷ فروردین ماه همراه خود حضور نمایندگان نهادهای نظارتی به قید قرعه خاص می شوند. مراسم قرعه کشی به صورت خشمگین اجتناب کرده اند مکان مناسب ایران خودرو به نشانی ikco.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه این نمایندگی در آپارات به نشانی ikco_ir چاپ شده تبدیل می شود.

نامزدها می توانند اجتناب کرده اند فردا سه شنبه ۲۳ فروردین ماه به مدت سه روز همراه خود برای مشاوره مکان کالا اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به پرونده عنوان اولین اقدام کنند.

انتهای پیام/

تأمین: خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: