چرا کیم درباره برنامه رئا سیهورن لالو به جیمی دروغ گفت؟ – اخبار باب


“[There’s the] صحنه حماسی در پایان اپیزود که او تصمیم می گیرد – و ما برخی از پیامدهای آن را در صحنه ای که هملین تیراندازی می شود می بینیم – این است که به جیمی نگوییم که لالو زنده است و ممکن است به دنبال آنها بیاید. .

او فکر می‌کرد که می‌تواند از عهده آن برآید، و من فکر می‌کنم ویژگی‌های قهرمانانه او ممکن است در نقطه‌ای از منشأ شخصیت یا نقص شخصیت در این مرحله باشد.

علاوه بر این، خود مایک اعتراف کرد که کیم نسبت به شوهرش «از مواد سخت‌تری ساخته شده است» که اگر متوجه شود لالو زنده است، می‌تواند اوضاع را برای آنها بدتر کند.

اطمینان متزلزل جیمی مبنی بر اینکه لالو مطمئناً مرده است ثابت می کند که او همچنان به دنبال سالامانکا بر روی شانه هایش است.