کارشناس زبان بدن ادعا می کند که مراسم تعمید پرنس ویلیام یک مراسم تشییع جنازه بود


جودی توضیح داد: “چشمان دایانا در اینجا بسیار به ویلیام دوخته شده است، و به عنوان یک دستیار سابق مهد کودک، از ترفند استفاده از انگشت کوچک خود به عنوان عروسک برای جلوگیری از گریه کودک استفاده می کند.

پای راست او روی صندلی بلند شده است تا تا حد امکان از کودکش حمایت کند.

به نظر می رسد او مصمم است که مراقبت از این کودک را بالاتر از هر سنت سلطنتی قرار دهد.

زبان بدن شاهزاده چارلز چیست؟

بیشتر بخوانید: غذای مورد علاقه کیت میدلتون و شاهزاده ویلیام در فرودگاه ۳۳۰۰ پوند است