“کارم را از دست خواهم داد!” جف هردلی از امردیل سوگند یاد کرد که داستان بیگ کین را مخفی نگه دارد


این مرد ۵۲ ساله توضیح داد: «وقتی پدر و مادری را از دست می‌دهید، می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد، بنابراین جالب است که ببینیم در آینده چه می‌شود.

می دانم بعد از این اتفاق بزرگ دیگری وجود دارد. اما نمی توانم به شما بگویم – کارم را از دست خواهم داد!

ستاره سریال همچنین در آینده نزدیک فاش کرده است که بینندگان می توانند انتظار داشته باشند که کاین را از نظر احساسی با این واقعیت کنار بیاورند که قرار است مادرش را از دست بدهد.

او می گوید: «این قسمت از غروب خورشید شروع می شود و با طلوع روز بعد به پایان می رسد… او نمی تواند دوباره ایمان را ترک کند، اما این چیزی است که اکنون باید با آن کنار بیاید.