کارن ژان پیر، سخنگوی WH، هدف حرکت در تعریف رکود – Duque Foxx Humiliates – بیست داستان برتر


مبادله زیر ادامه این است که چگونه این دولت به واقعیت وابسته نیست:

پیتر دوسی هنگامی که توصیف برایان دایس مشاور اقتصادی بایدن از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ را خواند، از کارن ژان پیر انتقاد کرد و سپس پرسید که چه چیزی تغییر کرده است.

رویدادهای کاخ سفید هذیان می فروشد به کسانی که از قبل دچار توهم هستند – بقیه ما می دانیم که رکود چیست.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.