کری لیک – “ما جمهوری خواه جدید هستیم” – خبرگزاری بیست


دریاچه کری در حال ناپدید شدن است…

کری لیک مورد تایید ترامپ با ۱۸ امتیاز از کارن تیلور رابسون از رینو جلوتر است که با درگیر شدن در فعالیت های رسوایی، ثروت او بدتر می شود.

نژاد فرماندار حزب جمهوری خواه: لیک دارای ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان است که به عنوان حامیان دونالد ترامپ معرفی می شوند، در حالی که رابسون در میان حامیان جمهوری خواه با ۶۲ درصد از آن گروه پیشتاز است.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.