کلی آزبورن، ۳۷ ساله، با اولین بچه با دوست پسر ستاره Slipknot باردار – باب خبر


پدر فرزند کلی دوست پسر او، ستاره Slipknot، سید ویلسون، ۴۵ ساله است.

او نوشت: “می دانم که در این چند ماه گذشته بسیار ساکت بوده ام، بنابراین فکر کردم که با همه شما درمیان بگذارم که چرا…

“من بالای ماه هستم تا اعلام کنم که قرار است مامان شوم.

«این که بگویم خوشحالم، این را کاملاً قطع نمی کند. من به وجد آمده ام!»