کمک نقدی به افغانستان؛ بسته ۳۲ میلیون دلاری وارد کابل شد | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- موسسه مالی مرکزی تحمل مدیریت طالبان گفتن کرد کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین محموله ۳۲ میلیون دلاری نقدی در حال حاضر (یکشنبه، ۲۸ آوریل) شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند کمک های بشردوستانه جاری این ملت به افغانستان وارد کابل شد.

به گزارش شفقناافغانستان، بر مقدمه ارقام آشکار شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی، به همان اندازه کنون بیش اجتناب کرده اند ۷۲۹ میلیون دلار پول نقد به کابل منتقل شده است.

همراه خود ورود بیستمین بسته ۳۲ میلیون دلاری، موسسه مالی کمیت کمک های نقدی به افغانستان را ۵۶۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار دالر گفتن کرد. در روزهای فعلی ۱۶۰ میلیون دلار تولید دیگری اضافه شده است کدام ممکن است ۵ بسته به خوب ارزش ۳۲ میلیون دلار تولید دیگری اضافه شده است.

این پول نقد در موسسه مالی در سراسر جهان افغانستان (AIB) سپرده شده است. باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است وی پس اجتناب کرده اند توقف این سمت چه خواهد کرد.

موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند مقامات طالبان برای کشورهای کمک کننده تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد تسهیل روابط بانکی همراه خود افغانستان اطمینان حاصل شود که تسهیل کار با هم کارآمد همراه خود کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شد.

پس اجتناب کرده اند مدیریت طالبان، دارایی های خارجی افغانستان مسدود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت اجتناب کرده اند ورود به موسسه مالی های در سراسر جهان محروم شد. این محدودیت در نتیجه فاجعه نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش از حداکثر خوب ارزش پول سراسری افغانستان شد.

اخیراً همراه خود ورود کمک های نقدی، موسسه مالی مرکزی توانست الگو پمپاژ دلار به بازار را برای تثبیت خوب ارزش افغانی اجتناب کرده اند بالا بگیرد.

این موسسه مالی حدس و گمان به فردا در قالب ۱۳ میلیون دلار وارد بازار شود.