گوگل در جاری تماشای نحوه کار کردن اندروید ۱۳ است


کد خبر: ۱۱۸۰۴۲

گذشته تاریخی تخلیه : یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۸:۵۷

در اولین مدل بتا اندروید ۱۳، رشد دهندگان در جاری نظارت بر نحوه اجرای این سیستم هایشان بر روی گوشی های مشتریان هستند.

بر مقدمه بررسی ها لوستر به آگاه گوگل، انتخاب ای برای عدم حاضر همه این سیستم های رشد دهنده در منوی این مدل موجود است.

یکی اجتناب کرده اند API های اضافه شده به اندروید ۱۳ ابزاری برای مدیریت نحوه کار کردن این سیستم های رشد دهنده در گوشی های معقول است. این مدل بر حاضر شرکت ها به رشد دهندگان این سیستم هدفمند است. اندروید عالی اسکرین شات اجتناب کرده اند هر این سیستم در وضعیت حال شخصی تحمیل می تنبل. این اسکرین شات وضعیت حال هر این سیستم باز شده در تجهیزات شخص را آرم می دهد. از جمله به عملکرد SetRecentsScreenshot اندروید ۱۳ بتا مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت رشد دهندگان را بر نحوه حاضر ناخوشایند افزارهای شخصی در {تلفن های همراه} مشتریان افزایش می بخشد. پرانرژی کردن انتخاب خطا در سیستم، پیش حاضر اسکرین شات را متوقف می تنبل.

در واقع این عملکرد در این سیستم هایی شبیه ناخوشایند افزارهای بانکی استفاده تبدیل می شود از تشکیل داده های محرمانه است. معمولاً جامعه‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه الکترونیکی‌ها به ایمنی زیادی خواستن ندارند. این ویژگی همراه خود تب FLAG SECURE نیز مشخص است. پنجره FLAG SECURE اجتناب کرده اند پیش حاضر همه اسکرین شات ها صرف تذکر اجتناب کرده اند نحوه سند آنها جلوگیری می تنبل. طبق این سیستم گوگل، مدل ایمن اندروید ۱۳ در ماه جولای سال جاری حاضر خواهد بود. آپدیت اندروید ۱۳ ماه قبلی برای رشد دهندگان آشکار شد. این مدل اجتناب کرده اند اعلان‌های فشار، بلوتوث LE Audio را انتخاب کنید و انتخاب کنید MIDI 2.0 پشتیبانی می‌تنبل.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران