یک مشوق مالیاتی مشترک می تواند هزاران راننده را برای خرید خودروهای الکتریکی جدید نجات دهد


در ابتکار خودروهای الکتریکی، ما بر این باوریم که انتقال به رانندگی برقی مقرون به صرفه برای همه یک تصمیم «بی فکر» خواهد بود.

طبق این طرح، رانندگان متوسط ​​سالانه بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پوند در مقایسه با استفاده از خودروی خود به روش “سنتی” صرفه جویی خواهند کرد.

خودروهای برقی در مقایسه با وسایل نقلیه آلاینده تر که می تواند تا ۴۰ درصد نیز باشد، نرخ مالیات بر سود غیر نقدی را تنها ۲ درصد در سال جذب می کنند.

حتی خودروهای هیبریدی به دلیل نرخ پایین BiK که نشان می دهند راه حل بهتری برای شرکت ها هستند.