۱۱۵ نفر بر تأثیر شناور شدن پایین در فیلیپین کشته شدند | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- آمارهای مناسب آرم می دهد کدام ممکن است انواع قربانیان شناور شدن پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل در فیلیپین به ۱۱۵ نفر رسیده است.

در لحظه اجساد بیشتری در روستاهای گل آلود پیدا شد، با این حال باقی مانده است تعداد انگشت شماری تن اجتناب کرده اند ترس قربانیان تا حد زیادی مفقود هستند.

فیلیپین در روزهای فعلی شاهد بارش از حداکثر باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل {بوده است}.

تعداد انگشت شماری خانوار پس اجتناب کرده اند بارندگی از حداکثر مجبور به انصراف خانه های شخصی شدند.

شناور شدن پایین کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بارندگی از حداکثر رخ داد، تا حد زیادی خانه ها را به موجود در اقیانوس راند.

افسران می گویند {جستجو برای} نجات بازماندگان در روستاهای سیل زده تحریک کردن شده است.

همراه خود آغاز پرتو آفتاب اجتناب کرده اند روز چهارشنبه، قایق های نجات به محله ساحلی رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴۰۰ نفر را به محل ایمن منتقل کردند.

شهردار خوزه کارلوس به سیانان ذکر شد کدام ممکن است عملیات جستجو در احاطه شهر بای بای پس اجتناب کرده اند توقف باران اجتناب کرده اند اوج گرفته شده است. پرسنل اورژانس اکنون می توانند به مناطق شکسته ورود داشته باشند.