۳۶ سلبریتی که از ضمایر خنثی جنسیت استفاده می کنند – باب خبر


ضمایر می توانند بخشی جدایی ناپذیر از هویت فرد، احساس او نسبت به خود و موارد دیگر باشند. آزمایش و بازی کردن با ضمایر برای اینکه ببینید چه چیزی انسان شما را به بهترین شکل توصیف می کند، می تواند تجربه بسیار ارزشمندی باشد. در اینجا ۳۵ فرد مشهوری که از ضمایر متفاوت با ضمایر دوتایی “او” و “او” استفاده می کنند، آورده شده است.