۵۰۰۰۰ نمازگزار در مسجدالاقصی نماز جمعه را اقامه می کنند

حیف ما – ۵۰ هزار نمازگزار فلسطینی پس اجتناب کرده اند یورش دیروز نیروهای اشغالگر اسرائیل به مسجد مبارک الاقصی نماز جمعه را اقامه کردند.

۵۰ هزار نمازگزار فلسطینی پس اجتناب کرده اند ورودی دیروز نیروهای اسرائیلی به مسجد الاقصی کدام ممکن است در نتیجه زخمی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری تعداد انگشت شماری نفر شد، نماز جمعه را اقامه کردند.

نمازگزاران فلسطینی پس اجتناب کرده اند اقامه نماز جمعه در حمایت اجتناب کرده اند مسجد الاقصی مانترا بالا دادند.

گفتنی است، حمله روز قبل از این نظامی رژیم صهیونیستی به میدان مسجد الاقصی در دومین جمعه ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود نمازگزاران حدود ۱۶۰ زخمی برجای گذاشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری تعداد اندکی اجتناب کرده اند مجروحان کدام ممکن است به بیمارستان منتقل شدند وخیم است.

نظامی اسرائیل همراه خود حمله به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب بنزین اشک آور، انواع زیادی اجتناب کرده اند نمازگزاران را در موجود در مسجد محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ نمازگزار را دستگیر کرد.

این حمله همراه خود محکومیت در عمق جناح های فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا آمادگی جنبش از دوام در کنار بود.

تأمین: MD East

تا حد زیادی اجتناب کرده اند شافاک ما بیاموزید:مسجد الاقصی، نماز جمعه، نیروی اسرائیلی، ماه مبارک رمضان