Autumn Night Star P-Valley با Starz Drama “What a Ride!” خداحافظی می کند. – اخبار باب


و بیننده @tiffy_nicole5 شوکه شد و نظر داد: “چی؟؟؟؟ پس ما هرگز نخواهیم فهمید چه اتفاقی برای دوقلوها می افتد؟” (sic)

الاریکا همچنین پیام‌هایی برای حمایت از بازیگران خود در P-Valley از جمله جی آلفونس نیکلسون، برندی ایوانز و شورانر کاتوری هال دریافت کرده است.

در حالی که هیلی به چوکالیسا باز نخواهد گشت، امیدواریم مدت زیادی طول نکشد که طرفداران اولین کلمه رسمی خود را دریافت کنند، بقیه قسمت های The Pink برای فصل سوم به Starz بازخواهند گشت.

P-Valley در Starz در ایالات متحده و StarzPlay از طریق Amazon Prime Video در بریتانیا در دسترس است.