Clive Gibbons برای بیرون آمدن قبل از پایان به عنوان قرار گرفتن در معرض زندگی مخفی – باب نیوز


دقیقاً یک ماه از Neighbors برای قسمت طولانی پایانی در کانال ۵ در ۱ آگوست ۲۰۲۲ باقی مانده است.

برای جشن گرفتن گذشته، حال و آینده ساکنان خیابان رمزی، چیزهای زیادی برای طرفداران قدیمی و جدید وجود دارد.

با بازگشت بیش از ۲۰ شخصیت قبل از پایان، ماه شلوغی برای شخصیت های سریال خواهد بود.

اولی هارولد بیشاپ (یان اسمیت) است که هفته آینده پس از بیش از هفت سال دوری از دوستانش به سریال بازمی گردد.

او سعی خواهد کرد به مکنزی هارگریوز (جورج استون) در غم و اندوه و تاد ربکا (رایان مالون) در رابطه آنها کمک کند.

اما آیا او در راز کمک به کلایو دستی خواهد داشت؟

همسایه ها روزهای هفته ساعت ۱۳:۴۵ و ۱۸:۰۰ از شبکه ۵ پخش می شود.