‘Couples Retreat’ از VH1 به کلودیا جردن می آموزد که برای رابطه اش بجنگد – به جای اینکه دور شود [Exclusive]


کلودیا جردن و دوست پسرش کندال “کی جی” دزموت سریال واقعیت، VH1 بازگشت همسران او ناراحت می شود.» اما جردن گفت که این تجربه به او آموخت که بجای وثیقه بماند و بجنگد، کاری که در روابط قبلی انجام می داد.

او در یک گفتگوی شوبیز اعتراف کرد: «وقتی کوچکتر بودم، اگر مشکلی در رابطه داشتم از بحث کردن متنفر بودم. من از آن متنفرم، اگرچه در آن مهارت دارم، اما دوست ندارم این کار را انجام دهم. این باعث اضطراب زیادی برای من می شود. بنابراین در روابط قبلی چندین بار با هم دعوا کردیم و من در خارج از کشور بودم. “من برای آن نمی جنگم.”