Darragh Ennis پس از خطای “پیشنهاد به کسی نگو” بازیکن تعقیب و گریز تحقیر شده را سرنگون کرد.


پس از فرستادن به خانه، این وظیفه جو بود که با ایان به فینال برود.

او موفق شد به چهار سوال به درستی پاسخ دهد، و حتی با وجود اینکه دراگ به او گزینه برنده شدن یک پیشنهاد بالا ۶۶۰۰۰ پوندی و یک پیشنهاد کم ۱۰۰۰ پوندی را داد، تصمیم گرفت به ۴۰۰۰ پوندی که برنده شده بود پایبند بماند.

در دور پایانی، جو و ایان باید در عرض دو دقیقه تا حد امکان به سوالات پاسخ می دادند.

با این حال، شانس با آنها یار نبود زیرا آنها فقط توانستند به ۹ سوال به درستی پاسخ دهند.

دراگ حتی به آنها گفت که برای شکست دادن او کافی نیست – و اینطور هم نشد.

آزمونگر نه سوال خود را درست در حالی که یک دقیقه فرصت باقی مانده بود، پاسخ داد.

The Chase روزهای هفته ساعت ۵ بعد از ظهر از ITV پخش می شود.