ETR درباره اهمیت سواد پورن برای کودکان خردسال بحث می کند؟ اصلا! – ۲۰ خبرگزاری برتر


این هست IDHW (وزارت بهداشت و رفاه آیداهو) دارای مطالب «هرزه نگاری» از جاسازی توییت – یک سازمان غیرانتفاعی، این مواد برای استفاده در کلاس های ابتدایی و متوسطه است. در اینجا، ETR در مورد اهمیت سواد پورن برای کودکان خردسال بحث می کند.

تماشای پورن برای یادگیری در مورد رابطه جنسی مانند تماشای Fast and Furious برای یادگیری رانندگی است.

اشاره و نظافت چیزی است که در این مورد است!

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.