GoldenEye Bond Girl بعد از سال ۰۰۷ احساس کرد “به سوی گرگ ها پرتاب شده است”. – BOB NEWS


یانسن حتی برخی از بدلکاری های رانندگی خود را در تعقیب و گریز اولیه بین استون مارتین و فراری اوناتوپ باند انجام داد.

با این حال، پس از انتشار GoldenEye، این بازیگر به طور جدی برای قرار گرفتن در کانون توجه هالیوود تلاش کرد.

این مرد ۵۷ ساله در گفتگو با ایندیپندنت اعتراف کرد: «فیلم باند بسیاری از روابط من با مطبوعات را تحمیل کرد… راستش را بخواهید، بعد از GoldenEye، احساس می کردم به سوی گرگ ها پرتاب شده ام.» جریان توجه، خوب، بد و همه چیز در این بین.

بیشتر بخوانید: کارگردان دنیل کریگ تغییر اساسی بعدی را برای جیمز باند پیش بینی کرد